แนะนำเว็บไซต์โบนัสฟรี Betflik 45 เข้า

ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้เนื่องจากวิดีโอเกมบางเกมอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพและการศึกษาของเด็กและเยาวชน เนื่องจากมีอิทธิพลต่อการรับรู้และการควบคุมของเด็กและเยาวชน ทำให้เด็กและเยาวชนสูญเสียความสามารถในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมตนเอง และด้วยเหตุนี้ทำให้พวกเขาเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น ผู้ปกครองควรควบคุมการใช้เวลาและเนื้อหาของเด็กและเยาวชนเมื่อเล่นเกมเพื่อป้องกันการถูกกระทบจากผลกระทบของวิดีโอเกมที่อาจเกิดขึ้น